tisdag 23 februari 2021

Där S och C i Svalövs kommun misslyckas står L som väktare

S avbröt ett politiskt styre i Svalövs kommun i slutet av 2017, efter att de i offentliga handlingar skrivit mycket märkliga saker om den kommunchef deras egna kommunalråd anställt. Den interna konflikten inom S var uppenbar. C avbröt ett Alliansstyre i kommunen 2019 efter att deras kommunalråd fattat beslut som stred mot de överenskommelser som fanns inom Alliansstyret och sedermera kallade detta kommunalråd också journalister för troll. Detta gjorde att C gjorde bedömningen att de inte kunde regera vidare. I ett pressmeddelande 10 april 2019 meddelade de att de bröt samarbetet i Alliansen. S och C inledde förhandlingar om ett nytt styre i kommunen. Liberalerna bjöds aldrig in till dessa samtal med S eller C utan förutsattes att ge dessa stöd helt gratis. 3 juni 2019 meddelade S att förhandlingarna mellan S och C brutit samman. De hade misslyckats. Kvar fanns ett alternativ till styre bestående av SD, M och KD. Detta var ett styre som Liberalerna inte kunde ingå i.

Allt detta är historiska fakta. Det finns politiker i Svalövs kommun som jobbar hårt för att revidera dessa fakta och sätta en bild av något annat. I media slukas detta rakt av i uttalande som att ”Liberalerna är en del av styret”, ”Liberalerna ger sitt passiva stöd till styret”, eller ”Liberalerna har lovat en aggressiv oppositionspolitik, men har lagt sig platt” ”Sd styret, med stöd av Liberalerna…” o.s.v.

Självklart går inget av alla dessa obskyra påståenden ihop. Dessa påståenden kan inte samtidigt vara sanning allihop. Liberalerna kan inte samtidigt vara ett passivt stöd till styret, vara en dal av styret eller föra en aggressiv oppositionspolitik. Det går ju att säga ”Tulipanaros”, men i verkligheten finns den inte. Både politiker och andra skribenter väljer dessa epitet på Liberalerna när dessa epitet för tillfället passar den egen agenda. Det har man full rätt att göra. Så ser också en demokrati med yttrandefrihet ut. Men det är viktigt att förstå att så är fallet och att dessa påståenden inte är sanna.

Låt mig fastslå ett första viktigt grundvärde:

Liberalerna ser inte dagens styre i Svalövs kommun som något idealstyre. Hade Liberalerna ansett detta så hade Liberalerna ingått i detta styre. Liberalerna ingick under många år i ett styre i Svalövs kommun bestående av S, M och L. I ett sådant styre kunde Liberalerna utan problem ingå. Liberalerna i Svalövs kommun har många kompetenta politiker i sina led och står sig kompetensmässigt utmärkt i vilket styre som helst. Men Liberalerna fick inte vara med och diskutera något annat alternativ. Centerpartiet ville inte över huvud taget samtala med Liberalerna. Socialdemokraterna gjorde detta men ville ha Liberalernas passiva stöd gratis. Därför var Liberalerna, när S och C slutligen vek sig, tvungna att ta utmaningen.

Nästa viktiga grundvärde:

Är att Liberalerna ALDRIG levererar något passivt stöd till någon. Det vore ett svek mot alla våra väljare. Människor har lagt sin röst på Liberalerna för att vi i varje situation skall göra Svalövs kommun lite bättre, lite friare och lite mänskligare. Detta har Liberalerna i Svalövs kommun levererat sedan början av 2000-talet och detta fortsätter Liberalerna att leverera fortfarande.

Nästa viktiga grundvärde:

Den som tror att Liberalerna ger ett passivt stöd i Svalövs kommun, tror analogt också att det kan finnas kommuner där Sverigedemokraterna styr och där Regnbågsflaggan får vara kvar i kommunens Flaggreglemente. De tror att det finns Sverigedemokratiska kommuner där det är fritt för kommunens verksamheter att HBTQI-certifieras. Att det finns Sverigedemokratiska kommuner där inte tiggeriförbud finns som politiskt förslag. Där det finns Sverigedemokratiska kommuner där Sverigedemokraterna avstår från att driva en del av sina hjärtefrågor. Om så vore fallet så är Svalöv en helt unik Sverigedemokratisk kommun. Detta är naturligtvis inte sant och bara tanken är naiv. Skulle Sverigedemokraterna av fri vilja, välja att avstå att införa sin egen politik? Den frågan är givetvis retorisk.

Att det ser ut som det gör i Svalövs kommun, är givetvis ett resultat av att Liberalerna står som väktare för alla människors lika värde, vilket är ett demokratiskt grundfundament. Liberalerna står som väktare för frihet av flera olika slag. Liberalerna bevakar hela tiden den självklarheten att Sverigedemokraterna måste kompromissa bort en del av sin politik för att få sitta kvar vid makten i Svalövs kommun. Så är det för övrigt med varje politiskt parti som inte har mer än 50% av väljarstödet. Utan Liberalerna hade Svalövs kommun sett annorlunda ut. Om Liberalerna hade lagt sig platta så hade Svalövs kommun också fokuserat på icke värdeskapande politik som till exempel tiggeriförbud. Så ser det inte ut i Svalövs kommun. Detta faktum är definitivt inte Socialdemokraternas eller Centerpartiets förtjänst. Genom sitt misslyckande så har de lagt sig platta inför denna typ av politik. Men Liberalerna står kvar som väktare där andra bitit i gräset.

Socialdemokraterna och Centerpartiet fokuserar nu på att vara mot det mesta. Så har det varit under en längre tid. När det satt i styret under 2018 kunde de med stor majoritet driva igenom ett beslut om att Svalövs kommun INTE skulle HBTQI-certifieras. Liberalerna var vi denna tidpunkt helt desarmerade från inflytande i kommunen, och när S och C gick fram med detta förslag så agerade vi inte. Med dagens facit borde vi gjort det. Jag beklagar det. Men beslutet som fattades då, med S och C som majoritet, inkräktade inte på att vi Liberaler några år tidigare, under 2016, fått igenom att enskilda verksamheter i kommunen skulle få HBTQI-certifiera sig om de såg att detta var en bra kompetensutbildning och att det gagnade bemötandet av våra medborgare. Detta var viktigt, för det är just detta som en HBTQI-certifiering resulterar i. Ett bättre bemötande av alla medborgare. Då detta beslut som Liberalerna drivit igenom stod orört så fanns det inga reella möjligheter och heller inga starka skäl för Liberalerna att motverka förslaget från S och C om att inte hela kommunen skulle certifieras. HBTQI-certifiering har därefter faktiskt skett vid flera tillfällen och i olika verksamheter, med stöd av det beslut som Liberalerna i allra högsta grad var med om att fatta redan 2016.

När det gäller frågan om kommunstyre, HBTQI-frågor, frågor om människors fri- och rättigheter och andra, för Liberalerna viktiga frågor, så står Liberalerna kvar som en Sven Dufva i Fänrik Ståls sägner och ”släpper ingen jävel över bron”. Vi må i likhet med Sven Dufva, icke vara de smartaste. Vi hade kunnat taktisera och låta denna typ av frågor slippa igenom och sedan högt kritisera detta. Men då hade Svalövs kommun, de facto, fått leva med den typen av politik. Den cynismen det innebär, att bara låta saker gå år skogen och sedan springa efter och kritisera, ligger inte riktigt för oss Liberaler. Vi försöker göra något och inte bara snacka. Vi står kvar och släpper ingen jävel över bron.

Så sammanfattningsvis kanske det är som Generalen Sandels sa om Sven Dufva. ”Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat var gott”.

Tobbe i Teckomatorpmåndag 1 februari 2021

Svalövs Socialdemokrater slår en politisk vurpa


Svalövs Socialdemokrater gillar inte nya metoder i skolan

Socialdemokraterna kämpar emot etablering av resursskola i Svalövs kommun. En verksamhet där elever i behov av särskilt stöd, i en mindre grupp, i en lugnare miljö, under ledning av speciallärare, kan få möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling än i dagens skola. Dagen metod är väldigt digital. Antingen tilldelas man en assistent och hamnar längst bak i klassrummet tillsammans med denna person som kan vara mycket duktig, med som oftast saknar utbildning i pedagogik. Eller så skickas man iväg långt bort från hemmet, till en annan kommun, oftast i fristående skolor, till mycket stora kostnader för kommunen.

Socialdemokraterna har skrivit flera insändare i ärendet:

22 dec 2020 i Helsingborgs Dagblad:

Min mening: nej till resursskola - HD

"Samtidigt vill nu styret och Liberalerna fatta beslut om resursskola och väljer att segregera och stigmatisera de barn som är i behov av särskilt stöd". "Genom ert agerande är det nu tydligt att ni är bakåtsträvande i såväl tanke som handling. Vi Socialdemokrater vill att ALLA barn ska med!" 

20 jan 2021 i Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet | Hellström vill i vanlig ordning inte ta ansvar (skd.se)

"Utredningen som är beställd av regeringen tillsammans med C och L avseende resursskolor visar att man inte kan dra slutsatsen att fler resursskolor är det bästa sättet att möta elevers behov av stöd". "I dagsläget har vi möjlighet att individuellt anpassa utbildning för de elever som är i behov av resursskola från vår kommun genom att köpa den tjänsten av andra kommuner som håller en mycket bra kvalité".


Liberalerna svarar

Att Socialdemokraterna under många år, av ideologiska skäl (alla ska med), vill att alla ska behandlas lika det vet vi. Det Socialdemokraterna missar är att barn inte är lika. Olika barn behöver olika behov täckta för att få chans att bli så bra de kan. Därför svarade Liberalerna med en insändare som pekade på att varje barn har rätt att nå sin fulla potential. Alla har rätt att bli så duktiga de någonsin kan:

Skånska Dagbladet | Alla barn ska få nå sin fulla potential i skolan (skd.se)

"Det har visat sig att man ofta når bättre skolresultat om dessa barn får utmanas i mindre grupper under ledning av en speciallärare. Dessutom slipper dessa barn att hela tiden förklara för sina kompisar varför det alltid måste finnas en vuxen vid deras sida i klassrummet. En extremt stigmatiserande situation inför öppen ridå. Inkluderingen blir i verkligheten en exkludering".

"Alla barn har rätt att nå så långt de kan. Alla ska nå sin fulla potential. Den Socialdemokratiska skolpolitiken har inte lett fram till några större framgångar på nationell nivå. Det är först nu, med den skollag och den förändring av Svenska skolan som genomförts under ledning av en Liberal utbildningsminister som trenden verkar vända och skolresultaten öka".


Forskningen jobbar vidare

Det visar sig också att vi Liberaler ligger på rätt sida den pågående forskningen:

15 jan 2021 i SvT Nyheter:

Studie: Elevassistenter kan försämra undervisningen | SVT Nyheter

"– Till det behövs väldigt skicklig personal. Men det är inte alla gånger elevassistenten har den pedagogiska utbildning som fordras. Därför finns det risk att elevassistentens arbete kanske till och med hindrar lärandet för den enskilda eleven, säger Lotta Holme, en av författarna bakom studien".


Tråkigt men klarläggande på Facebook

Efter att ha delat ett inlägg på Facebook från en mamma som riskerar att få sin resursskola indragen, med konstaterandet att även detta är ett bevis för att vi har rätt och Socialdemokraterna i Svalöv har fel, så kom attacken från ett koppel av Socialdemokraternas företrädare. Inlägg och gillande haglade tätt. Men intressant nog kom det några klarlägganden:Så plötsligt är inte en resursskola till för att vi ska "segregera och stigmatisera de barn som är i behov av särskilt stöd". Man kan utan att blinka skicka iväg barnen till andra kommuner och för den delen så handlar detta ofta om fristående verksamheter där ägarna tar stora vinster av sin verksamhet. Då kan Socialdemokraterna frångå ett koppel av principer. Inte minst att föda privata företag med vinster.

Även följande dök upp:Vi kan alltså inte själva anpassa en resursskola som vi har full rådighet över. Däremot kan vi anpassa en skola vi inte råder över alls. S menar att vi inte är villiga att prova något nytt, när det i verkligheten är de som vill hålla fats vid gamla metoder och assistenter. S visar också att de ser på frågan med ekonomiska ögon. "Det kommer inte att bli billigare"... Ingen har talat om att detta skall bli billigare. Det handlar främst om en ny metod där vi kan få rådighet själv. Där vi slipper att skicka iväg barn långt från sitt hem och sina kompisar och där speciallärare kan ersätta assistenterna. Men detta är för dyrt för Socialdemokraterna.


Nu är det slalomåkning

Detta handlar till största delen om politisk slalomåkning. Man märker att man hamnat fel. Man bryter de facto också mot punkt 52 i Januariavtalet. Ett avtal som Socialdemokraterna tagit för vana att bryta. Jag kommer naturligtvis att informera min partiledning om detta avtalsbrott. Det kan läggas vid sidan om det fortfarande finns något avtal eller om Liberalerna är frigjorda från detta genom Socialdemokraternas avtalsbrott.

Trots denna slalomåkning blir det ingen "pallplats" för Socialdemokraterna i Svalövs kommun. Det blev tyvärr en "uråkning" och en politisk vurpa.


Tobbe i Teckomatorp