tisdag 23 februari 2021

Där S och C i Svalövs kommun misslyckas står L som väktare

S avbröt ett politiskt styre i Svalövs kommun i slutet av 2017, efter att de i offentliga handlingar skrivit mycket märkliga saker om den kommunchef deras egna kommunalråd anställt. Den interna konflikten inom S var uppenbar. C avbröt ett Alliansstyre i kommunen 2019 efter att deras kommunalråd fattat beslut som stred mot de överenskommelser som fanns inom Alliansstyret och sedermera kallade detta kommunalråd också journalister för troll. Detta gjorde att C gjorde bedömningen att de inte kunde regera vidare. I ett pressmeddelande 10 april 2019 meddelade de att de bröt samarbetet i Alliansen. S och C inledde förhandlingar om ett nytt styre i kommunen. Liberalerna bjöds aldrig in till dessa samtal med S eller C utan förutsattes att ge dessa stöd helt gratis. 3 juni 2019 meddelade S att förhandlingarna mellan S och C brutit samman. De hade misslyckats. Kvar fanns ett alternativ till styre bestående av SD, M och KD. Detta var ett styre som Liberalerna inte kunde ingå i.

Allt detta är historiska fakta. Det finns politiker i Svalövs kommun som jobbar hårt för att revidera dessa fakta och sätta en bild av något annat. I media slukas detta rakt av i uttalande som att ”Liberalerna är en del av styret”, ”Liberalerna ger sitt passiva stöd till styret”, eller ”Liberalerna har lovat en aggressiv oppositionspolitik, men har lagt sig platt” ”Sd styret, med stöd av Liberalerna…” o.s.v.

Självklart går inget av alla dessa obskyra påståenden ihop. Dessa påståenden kan inte samtidigt vara sanning allihop. Liberalerna kan inte samtidigt vara ett passivt stöd till styret, vara en dal av styret eller föra en aggressiv oppositionspolitik. Det går ju att säga ”Tulipanaros”, men i verkligheten finns den inte. Både politiker och andra skribenter väljer dessa epitet på Liberalerna när dessa epitet för tillfället passar den egen agenda. Det har man full rätt att göra. Så ser också en demokrati med yttrandefrihet ut. Men det är viktigt att förstå att så är fallet och att dessa påståenden inte är sanna.

Låt mig fastslå ett första viktigt grundvärde:

Liberalerna ser inte dagens styre i Svalövs kommun som något idealstyre. Hade Liberalerna ansett detta så hade Liberalerna ingått i detta styre. Liberalerna ingick under många år i ett styre i Svalövs kommun bestående av S, M och L. I ett sådant styre kunde Liberalerna utan problem ingå. Liberalerna i Svalövs kommun har många kompetenta politiker i sina led och står sig kompetensmässigt utmärkt i vilket styre som helst. Men Liberalerna fick inte vara med och diskutera något annat alternativ. Centerpartiet ville inte över huvud taget samtala med Liberalerna. Socialdemokraterna gjorde detta men ville ha Liberalernas passiva stöd gratis. Därför var Liberalerna, när S och C slutligen vek sig, tvungna att ta utmaningen.

Nästa viktiga grundvärde:

Är att Liberalerna ALDRIG levererar något passivt stöd till någon. Det vore ett svek mot alla våra väljare. Människor har lagt sin röst på Liberalerna för att vi i varje situation skall göra Svalövs kommun lite bättre, lite friare och lite mänskligare. Detta har Liberalerna i Svalövs kommun levererat sedan början av 2000-talet och detta fortsätter Liberalerna att leverera fortfarande.

Nästa viktiga grundvärde:

Den som tror att Liberalerna ger ett passivt stöd i Svalövs kommun, tror analogt också att det kan finnas kommuner där Sverigedemokraterna styr och där Regnbågsflaggan får vara kvar i kommunens Flaggreglemente. De tror att det finns Sverigedemokratiska kommuner där det är fritt för kommunens verksamheter att HBTQI-certifieras. Att det finns Sverigedemokratiska kommuner där inte tiggeriförbud finns som politiskt förslag. Där det finns Sverigedemokratiska kommuner där Sverigedemokraterna avstår från att driva en del av sina hjärtefrågor. Om så vore fallet så är Svalöv en helt unik Sverigedemokratisk kommun. Detta är naturligtvis inte sant och bara tanken är naiv. Skulle Sverigedemokraterna av fri vilja, välja att avstå att införa sin egen politik? Den frågan är givetvis retorisk.

Att det ser ut som det gör i Svalövs kommun, är givetvis ett resultat av att Liberalerna står som väktare för alla människors lika värde, vilket är ett demokratiskt grundfundament. Liberalerna står som väktare för frihet av flera olika slag. Liberalerna bevakar hela tiden den självklarheten att Sverigedemokraterna måste kompromissa bort en del av sin politik för att få sitta kvar vid makten i Svalövs kommun. Så är det för övrigt med varje politiskt parti som inte har mer än 50% av väljarstödet. Utan Liberalerna hade Svalövs kommun sett annorlunda ut. Om Liberalerna hade lagt sig platta så hade Svalövs kommun också fokuserat på icke värdeskapande politik som till exempel tiggeriförbud. Så ser det inte ut i Svalövs kommun. Detta faktum är definitivt inte Socialdemokraternas eller Centerpartiets förtjänst. Genom sitt misslyckande så har de lagt sig platta inför denna typ av politik. Men Liberalerna står kvar som väktare där andra bitit i gräset.

Socialdemokraterna och Centerpartiet fokuserar nu på att vara mot det mesta. Så har det varit under en längre tid. När det satt i styret under 2018 kunde de med stor majoritet driva igenom ett beslut om att Svalövs kommun INTE skulle HBTQI-certifieras. Liberalerna var vi denna tidpunkt helt desarmerade från inflytande i kommunen, och när S och C gick fram med detta förslag så agerade vi inte. Med dagens facit borde vi gjort det. Jag beklagar det. Men beslutet som fattades då, med S och C som majoritet, inkräktade inte på att vi Liberaler några år tidigare, under 2016, fått igenom att enskilda verksamheter i kommunen skulle få HBTQI-certifiera sig om de såg att detta var en bra kompetensutbildning och att det gagnade bemötandet av våra medborgare. Detta var viktigt, för det är just detta som en HBTQI-certifiering resulterar i. Ett bättre bemötande av alla medborgare. Då detta beslut som Liberalerna drivit igenom stod orört så fanns det inga reella möjligheter och heller inga starka skäl för Liberalerna att motverka förslaget från S och C om att inte hela kommunen skulle certifieras. HBTQI-certifiering har därefter faktiskt skett vid flera tillfällen och i olika verksamheter, med stöd av det beslut som Liberalerna i allra högsta grad var med om att fatta redan 2016.

När det gäller frågan om kommunstyre, HBTQI-frågor, frågor om människors fri- och rättigheter och andra, för Liberalerna viktiga frågor, så står Liberalerna kvar som en Sven Dufva i Fänrik Ståls sägner och ”släpper ingen jävel över bron”. Vi må i likhet med Sven Dufva, icke vara de smartaste. Vi hade kunnat taktisera och låta denna typ av frågor slippa igenom och sedan högt kritisera detta. Men då hade Svalövs kommun, de facto, fått leva med den typen av politik. Den cynismen det innebär, att bara låta saker gå år skogen och sedan springa efter och kritisera, ligger inte riktigt för oss Liberaler. Vi försöker göra något och inte bara snacka. Vi står kvar och släpper ingen jävel över bron.

Så sammanfattningsvis kanske det är som Generalen Sandels sa om Sven Dufva. ”Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat var gott”.

Tobbe i TeckomatorpInga kommentarer:

Skicka en kommentar