måndag 1 februari 2021

Svalövs Socialdemokrater slår en politisk vurpa


Svalövs Socialdemokrater gillar inte nya metoder i skolan

Socialdemokraterna kämpar emot etablering av resursskola i Svalövs kommun. En verksamhet där elever i behov av särskilt stöd, i en mindre grupp, i en lugnare miljö, under ledning av speciallärare, kan få möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling än i dagens skola. Dagen metod är väldigt digital. Antingen tilldelas man en assistent och hamnar längst bak i klassrummet tillsammans med denna person som kan vara mycket duktig, med som oftast saknar utbildning i pedagogik. Eller så skickas man iväg långt bort från hemmet, till en annan kommun, oftast i fristående skolor, till mycket stora kostnader för kommunen.

Socialdemokraterna har skrivit flera insändare i ärendet:

22 dec 2020 i Helsingborgs Dagblad:

Min mening: nej till resursskola - HD

"Samtidigt vill nu styret och Liberalerna fatta beslut om resursskola och väljer att segregera och stigmatisera de barn som är i behov av särskilt stöd". "Genom ert agerande är det nu tydligt att ni är bakåtsträvande i såväl tanke som handling. Vi Socialdemokrater vill att ALLA barn ska med!" 

20 jan 2021 i Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet | Hellström vill i vanlig ordning inte ta ansvar (skd.se)

"Utredningen som är beställd av regeringen tillsammans med C och L avseende resursskolor visar att man inte kan dra slutsatsen att fler resursskolor är det bästa sättet att möta elevers behov av stöd". "I dagsläget har vi möjlighet att individuellt anpassa utbildning för de elever som är i behov av resursskola från vår kommun genom att köpa den tjänsten av andra kommuner som håller en mycket bra kvalité".


Liberalerna svarar

Att Socialdemokraterna under många år, av ideologiska skäl (alla ska med), vill att alla ska behandlas lika det vet vi. Det Socialdemokraterna missar är att barn inte är lika. Olika barn behöver olika behov täckta för att få chans att bli så bra de kan. Därför svarade Liberalerna med en insändare som pekade på att varje barn har rätt att nå sin fulla potential. Alla har rätt att bli så duktiga de någonsin kan:

Skånska Dagbladet | Alla barn ska få nå sin fulla potential i skolan (skd.se)

"Det har visat sig att man ofta når bättre skolresultat om dessa barn får utmanas i mindre grupper under ledning av en speciallärare. Dessutom slipper dessa barn att hela tiden förklara för sina kompisar varför det alltid måste finnas en vuxen vid deras sida i klassrummet. En extremt stigmatiserande situation inför öppen ridå. Inkluderingen blir i verkligheten en exkludering".

"Alla barn har rätt att nå så långt de kan. Alla ska nå sin fulla potential. Den Socialdemokratiska skolpolitiken har inte lett fram till några större framgångar på nationell nivå. Det är först nu, med den skollag och den förändring av Svenska skolan som genomförts under ledning av en Liberal utbildningsminister som trenden verkar vända och skolresultaten öka".


Forskningen jobbar vidare

Det visar sig också att vi Liberaler ligger på rätt sida den pågående forskningen:

15 jan 2021 i SvT Nyheter:

Studie: Elevassistenter kan försämra undervisningen | SVT Nyheter

"– Till det behövs väldigt skicklig personal. Men det är inte alla gånger elevassistenten har den pedagogiska utbildning som fordras. Därför finns det risk att elevassistentens arbete kanske till och med hindrar lärandet för den enskilda eleven, säger Lotta Holme, en av författarna bakom studien".


Tråkigt men klarläggande på Facebook

Efter att ha delat ett inlägg på Facebook från en mamma som riskerar att få sin resursskola indragen, med konstaterandet att även detta är ett bevis för att vi har rätt och Socialdemokraterna i Svalöv har fel, så kom attacken från ett koppel av Socialdemokraternas företrädare. Inlägg och gillande haglade tätt. Men intressant nog kom det några klarlägganden:Så plötsligt är inte en resursskola till för att vi ska "segregera och stigmatisera de barn som är i behov av särskilt stöd". Man kan utan att blinka skicka iväg barnen till andra kommuner och för den delen så handlar detta ofta om fristående verksamheter där ägarna tar stora vinster av sin verksamhet. Då kan Socialdemokraterna frångå ett koppel av principer. Inte minst att föda privata företag med vinster.

Även följande dök upp:Vi kan alltså inte själva anpassa en resursskola som vi har full rådighet över. Däremot kan vi anpassa en skola vi inte råder över alls. S menar att vi inte är villiga att prova något nytt, när det i verkligheten är de som vill hålla fats vid gamla metoder och assistenter. S visar också att de ser på frågan med ekonomiska ögon. "Det kommer inte att bli billigare"... Ingen har talat om att detta skall bli billigare. Det handlar främst om en ny metod där vi kan få rådighet själv. Där vi slipper att skicka iväg barn långt från sitt hem och sina kompisar och där speciallärare kan ersätta assistenterna. Men detta är för dyrt för Socialdemokraterna.


Nu är det slalomåkning

Detta handlar till största delen om politisk slalomåkning. Man märker att man hamnat fel. Man bryter de facto också mot punkt 52 i Januariavtalet. Ett avtal som Socialdemokraterna tagit för vana att bryta. Jag kommer naturligtvis att informera min partiledning om detta avtalsbrott. Det kan läggas vid sidan om det fortfarande finns något avtal eller om Liberalerna är frigjorda från detta genom Socialdemokraternas avtalsbrott.

Trots denna slalomåkning blir det ingen "pallplats" för Socialdemokraterna i Svalövs kommun. Det blev tyvärr en "uråkning" och en politisk vurpa.


Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar