torsdag 25 mars 2021

Störst av allt är demokratin (En kommentar till Liberalernas Partiråd på söndag)


”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”. 

Med dessa ord inleds Regeringsformen, en av våra grundlagar Den utgör grunden för hela vårt statsskick som vilar på en representativ demokrati. Ett statsskick som tjänar oss väl och som vi Liberaler varit med att bygga. Orden utgör också grunden för min demokratisyn. I Sverige är det folket som har makten, inte politiska partier. De sistnämnda är bara företrädare för folket. När företrädarna för folket börjar agera på ett sätt, som av folket uppfattas som ”trixande” med deras makt, så blir folket med rätta upprörda. Att ha målet att utestänga ett eller flera av de, av folket valda företrädarna i Riksdagen, blir också att arbeta emot grunden i Sveriges demokrati. 

Texten i Januariavtalet som föreskriver att ” Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden” är något vi nu skall förpassa till historien. Det är bra. Dessutom vet vi genom opinionsundersökningar att det är just Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som hela tiden vinner sympati på denna ”uteslutningstaktik”. När man ”tummar på demokratin” så straffas man av medborgarna. 

Sveriges statsminister har på SVT klargjort att andra regeringsalternativ än det Socialdemokratiska är ett hot mot demokratin. Detta är ett exempel på självbild som bara kan definieras som tämligen grandios. Den självbilden är i sig ett hot mot demokratin.

Liberalerna skall nu fatta viktiga beslut. Vi ska inte besluta om att byta ideologi. Vi ska inte besluta om huruvida vi är ett borgerligt parti eller inte. Vi är överens om en slutpunkt för Januariavtalet. Dessa beslut är inte föremål för skilda uppfattningar i partistyrelse och Riksdagsgrupp. 

Det vi skall besluta om är huruvida vi, i sakpolitiska frågor, ska kunna förankra vår politik med samtliga andra politiska partier i Riksdagen. Ett fullt rimligt ställningstagande så länge vi, liksom nu, är ense om vår ideologiska grund och om våra långsiktiga mål. Dessutom har vi politiska sakfrågor som vi delar med både Sverigedemokrater och Vänsterpartister. Vi skall självklart dra nytta av det. Vi ändrar inte långsiktig strategi. Vi ändrar bara kortsiktig taktik som syftar till att vi skall uppnå våra långsiktiga mål. Men en sak är viktig att minnas. Det är bara vi som sätter gränserna för vilka frågor vi förankrar med andra. Ingen annan.

Tobbe i TeckomatorpTorbjörn Ekelund (L) 
Gruppledare för Liberalerna i Svalöv
och ersättare i Riksdagen.
Bild: Eric Nordqvist