onsdag 14 april 2021

...och som ett brev på Posten kom det lite stöd från staten.

 I går skrev jag om Svalövsliberalernas förslag om Lovskola där man kan ge eleverna ersättning för förlorad feriepraktik. Det skrev jag om här:

Tobbe i Teckomatorp: VAFALLS? Ska skolelever ha betalt för att gå i skolan?

Idag fick vi stöd från staten för att finansiera Lovskolan. En enorm utmaning är att våra duktiga lärare är väldigt slutkörda och behöver sin semester. Men med dessa pengar kan vi stärka upp genom att anställa tex lärarstudenter som behöver lite lön under sommaren. Så totalt sätt finns det nu väldigt lite som talar för att vi sinte skulle kunna fixa detta.//Tobbe i Teckomatorp

tisdag 13 april 2021

VAFALLS? Ska skolelever ha betalt för att gå i skolan?

 Svaret på frågan är JA. I alla fall om vi har möjlighet just den här sommaren. Pandemin som hållit oss i sitt järngrepp i drygt ett år har fått omfattande konsekvenser. Folk har blivit mycket sjuka. Tyvärr har också många avlidit i denna farsot. Det är vår tids största prövning.

Ovanliga tider kräver ovanliga lösningar. Pandemin riskerar också att få mycket långsiktiga negativa effekter. De främsta är troligen effekterna på våra ungdomar som nu är i full färd med att lägga grunden till resten av sitt liv. Svårigheterna de fått möta i sin skolgång kan få effekter under hela deras resterande liv om vi inte gör allt vi kan för att kompensera detta. Det är inget som jan vänta. Det måste göras NU. Redan om något år kan det vara försent för många.

Vi måste göra allt vi kan för att så många av våra ungdomar blir godkända i skolan och får behörighet till gymnasiet. Det räcker inte heller med att bara se till att alla når över den nedersta gränsen. Även de elever som på grund av brister i kunskap, inte kommer in på de gymnasieprogram de har som dröm, eller så småningom misslyckas på gymnasiet, för att kunskapsnivån är för låg, måste få en extra skjuts i sitt kunskapsbyggande.

Därför föreslår Liberalerna i Svalövs kommun, en extra insats med sommarskola för just dessa elever. På kommunstyrelsemötet i går (2021-04-13) lämnade vi därför in ett initiativärende som innebär att kommunen snabbutreder möjligheten att anordna en sommarskola där eleverna också får ersättning för den praktiklön de hade fått om de i stället genomfört sommarpraktik.

Men varför i hela fridens namn skall elever få betalt för att gå skola?

Det finns ett tungt skäl. Ungdomar är ungdomar. Vuxenlivet med möjlighet till inkomster hägrar. Det finns en uppenbar risk att om de får välja mellan en "vanlig sommarskola" och en sommarpraktik med en liten lön, så väljer man det sistnämnda. Det är inte märkligt med ett sådant val. Om vi vuxna kan se till att ungdomarna förkovrar sig, kan fortsätta sin utbildning och därefter få slagkraft på arbetsmarknaden, så är det för hela samhället en bättre affär, än om många avslutar sin utbildning, får svårt att få jobb och tvingas bli bidragsberoende under långa perioder av sitt liv. Vi måste tänka långsiktigt med samhällsekonomin och vi måste tänka långsiktigt när det gäller dessa ungdomars möjlighet till ett bra liv.

Vår initiativärende mottogs positivt. I vart fall av en majoritet av kommunens politiska partier. Det är vi glada för. Nu får vi se om alla politiska partier är beredda att stödja våra ungdomar på detta ovanliga sätt. Vårt initiativärende var utformat enligt följande:


Initiativärende till Kommunstyrelsen i Svalövs kommun 

2021-04-12

Snabbutred om kommunen kan ge extra stöd till avgångselever i grundskolan

Svalöv 2021-04-12

Bakgrund
För ett drygt år sedan slog pandemin till med kraft i hela Sverige. Effekterna är nu kända. Allt ifrån avlidna, till långtidssjuka är direkta och påtagliga effekter av detta hemska virus. Men pandemin riskerar också att ge långsiktiga negativa effekter. Inte minst för de skolelever som just nu är i full färd med att lägga grunden för hela sitt liv, genom ett idogt arbete med att bli godkända med sin grundskola. Vi vet hur viktigt det är att våra unga kan fortsätta sin utbildning på gymnasienivå. För de elever som i sommar lämnar grundskolan, har detta skolår inte varit som alla andra. Det har präglats av en skolgång som påverkats av pandemin. Vi har fortfarande chans att reparera en del av effekterna genom att göra allt vi kan för att se till att så många som möjligt, ändå kan ta nästa viktiga steg i sitt liv. En utbildning på gymnasienivå.

Vår grannkommun Landskrona provar en ny metod

Landskrona stad har tagit fram ett koncept för att erbjuda extra undervisningstid under sommaren. Eftersom många planerat för att sommarjobba erbjuds den som deltar i

sommarundervisningen förlorad sommarjobbsinkomst, samma ekonomiska ersättning som om man deltar i kommunens feriepraktik. Syftet med detta ovanliga grepp är att ge ungdomarna en chans att göra denna komplettering utan att för den sakens skull bli helt utan den inkomst som en feriepraktik skulle kunna ge.

Svalöv bör i vart fall skyndsamt undersöka om vi kan göra något liknande
Ovanliga tider kräver ovanliga metoder och snabbt agerande. Av denna anledning anser vi Liberaler att Svalövs kommun bör vända på varje sten för att undersöka vad vi kan göra för denna ”pandemigeneration”. Vi förstår att det kan finnas många utmaningar att lösa för att förverkliga detta, men vi måste i vart fall försöka. Självklart påverkar detta ekonomin. Det är också en fråga om vi kan mobilisera de lärarresurser som krävs. Om detta vet vi i princip inget. Men vi bör snabbt försöka ta reda på om detta är möjligt och i så fall i vilken omfattning.

Därför föreslår Liberalerna att

       Svalövs kommuns förvaltning snabbutreder om det finns möjligheter i vår kommun att anordna en möjlighet för våra 9:or att komplettera utbildning inför sin gymnasieutbildning på ett liknande sätt som Landskrona nu gör.

       Beslut i ärendet fattas så snart som möjligt och på lämpligaste sätt.

 

 

Torbjörn Ekelund                                                                                                                           

Liberalerna i Svalövs kommun//Tobbe i Teckomatorpmåndag 5 april 2021

Vissa saker får man bara inte lov att tycka. Som tex att samtliga olika alternativa Öresundsförbindelser bör utredas.

Svalövsliberalerna började i valrörelsen inför valet 2018 att driva frågan om att även Europaspåret bör utredas som ett alternativ till ny förbindelse över Öresund. Det sågs med stor skepsis och flera av de politiska partierna i kommunen verkade se oss Liberaler som tokstollar. Ingen ville diskutera frågan.
Vi skrev en insändare i HD för några dagar sedan och följde upp med en blogg som jag formulerade. Den hittar ni här:
Tobbe i Teckomatorp: Om rangerbangård som INTE ska byggas I Teckomatorp och Europaspåret. Båda viktiga satsningar för Svalövs kommun.

Att nu Socialdemokraterna i Svalövs kommun så hårt angriper Svalövsliberalerna i frågan, måste bero på att "tokstollarna" i Svalövsliberalerna kanske har en bra idé. I vart fall så bra att de bemödar sig med att utnämna oss till ett hot mot en ny förbindelse över Öresund. Några direkta sakargument, förutom att vi redan vid något tillfälle, oklart vilket, skulle ha bestämt att det är just mellan Helsingborg och Helsingör en ny förbindelse skall etableras, kan inte urskiljas i motståndet från S. Något beslut är ju som bekant inte fattat i ärendet. En ny förbindelse över Öresund måste, på något sätt göras an även på den Danska sidan. Annars blir projektet lite misslyckat. I Danmark är man inte alls beredda att fortsätta med HH-förbindelsen som lösning. Detta kan nog tas som bevis för att inget beslut fattats. Om detta går att läsa här:


En Dansk transportminister finns det nog skäl att ta på allvar. I vart fall när det är frågan om transporter. Man förklarar ministerns klarläggande med att det skulle vara någon form av förhandlingstaktik och att Danskar skulle vara särskilt bra förhandlare. Att en ministers uttalande begränsas till förhandlingsteknik och att förmågan att förhandla, på något sätt skulle sitta i nationalitetens särdrag, är också rent nonsens. 
Men varför skulle det då vara helt omöjligt att även ett alternativ mellan tex Landskrona och Köpenhamn utreds? Ja, den frågan återstår nog att besvara. Man får känslan av att det ligger en hund begraven när attackerna på denna åsikt är så oerhört hårda. Det är kanske inte bara en hund. Snarare en hel kennel. Så här skriver det Socialdemokratiska kommunalrådet om Svalövsliberalernas åsikt i ärendet:Jag måste dock ge en komplimang för första meningen. Den är riktigt poetisk. Totalt obegriplig, men poetisk. Ibland kan obegriplig text ändå ha ett berättigande, för dess konstnärliga utformning. Efter denna höga poäng för konstnärligt utförande så blir det lite magrare avseende teknik. För det första angående den så kallade 10 000 kr frågan. Som frågar varför vi Svalövsliberaler agerar i "elfte timmen" och ändrar spelplanen. Den texten har två problem. För det första är det inte "elfte timmen". Inte enligt den Danska ministern i vart fall. Dessutom kan inte Svalövsliberalerna ändra någon spelplan när det gäller nationella infrastrukturprojekt. Sådan påverkan och makt har vi inte. Även om det är smickrande att någon uppenbarligen tror det. Det är fullt möjligt att ta till sig nya fakta och information ända fram till den stund man verkligen ska fatta beslutet. Där är vi inte ännu. Så här stora beslut bör vara grundade i så mycket fakta som möjligt. Att kritisera att någon vill ha mer fakta är bara konstigt. Tänk om någon begärt mer fakta när det till exempel gäller Hallandsås tunneln. Då hade det projektet kanske blivit mer framgångsrikt än det blev? Man kan inte heller hålla fast vid gammal kunskap och gamla lösningar bara för att man tycker att det räcker med information. Hade hela världen fungerat med den logiken hade vi fortfarande skrivit på griffeltavlor, eller till och med på runstenar. Våra USB-minnen hade varit tämligen tunga då.
Efter denna konstiga inledning så kommer det ett stycke som anger att allt är det svaga styrets fel och att detta styre skulle behöva Liberalernas stöd. Men redan i nästa mening uppger kommunalrådet att Liberalerna skulle ha vikt sig "villkorslöst". Man blir inte riktigt klok på om vi Liberaler tvingat fram dessa förslag eller om vi inte gjort något och i stället vikt oss villkorslöst. Allt blir ett mysterium.
Stycket därefter förklarar att vi Liberaler på något sätt bluffar. Om man vet att vi Svalövsliberaler drivit frågan om Europaspåret sedan våren 2018, så borde det inte komma som en överraskning att vi fortsätter att göra detta även nu. Den bluffen borde vara lätt att syna. Överraskningar skapas av aktörer som plötsligt ändrar uppfattning. Det har aldrig Svalövsliberalerna gjort. Vi står alltid upp för lösningar som gagnar Svalövs kommun. Det är det det jobbet medborgarna vill att vi utför. Vi kan dock konstatera att frågan om "Riksbangård Syd" behandlats i Svalövs kommun vid flera olika tillfällen bakåt i tiden. Den har alltid tidigare behandlats ansvarsfullt och utan några märkliga utspel och attacker.
Nästa stycke påstår att det faktum att vi Liberaler vill att ytterligare ett alternativ utreds skulle äventyra hela frågan om ytterligare en förbindelse över Öresund. Åter igen tillskrivs vi Svalövsliberaler en överraskande stark opinionsbildande roll. På denna punkt hoppas jag verkligen att kommunalrådet har rätt. Det vore ju helt fantastiskt.
Slutligen klargör kommunalrådet att Svalövsliberalerna skulle vara odemokratiska som driver våra hjärtefrågor på olika politiska arenor. Möjligen kan man se det som odemokratiskt att inte tycka exakt som Socialdemokraterna men samhällen där alla tycker lika är inte exempel på de samhällen jag skulle vilja leva i. Det kan aldrig, i en liberal demokrati som Sverige, vara odemokratiskt att skriva debattartiklar och göra sin önskan om politiska vägval, gällande. Det kallas för "opinionsbildning" och har en viktig roll i vår representativa demokrati.
Slutligen kan man allra längst ner konstatera att inlägget är redigerat. Kommunalrådet har alltså tagit sig tiden att ändra i sitt inlägg, så man får väl anta att inlägget därmed betraktas som genomarbetat och välformulerat.

Jag har som sagt inga synpunkter alls på att Socialdemokraterna anser att Europaspåret inte skall utredas, trots att det är det alternativ som skapar allra mest positivt för Svalövs kommun. Det är helt i sin ordning att tycka det. Men angreppen på oss Svalövsliberaler som sedan våren 2018 tyckt annorlunda, borde kunna utformas på ett mer ansvarstagande sätt.


Bild: Eric Nordqvist


//Tobbe i Teckomatorp

fredag 2 april 2021

Om rangerbangård som INTE ska byggas I Teckomatorp och Europaspåret. Båda viktiga satsningar för Svalövs kommun.

Svalövs kommun har en strategisk geografisk placering i ytterkanten av Öresundsregionen. Öresundsregionen växer och snart är Svalövs kommun i sin helhet, en tydlig del av regionen. Detta är fakta som man varken kan förneka eller bekämpa. Det är bättre att bejaka utveckling och göra det absolut bästa av utvecklingen. Oavsett vad några partier i kommunen, som helst vill att tiden stannar, arbetar för så kommer de aldrig att lyckas vrida tillbaka klockan. Vi finns där vi finns i ett av norra Europas mest expansiva regioner.

När förbindelsen över (eller under) Fehmarn Bält mellan Lolland i Danmark och Fehmarn i Tyskland står klar någon gång runt 2028-2029 så kommer denna förbindelse att kraftigt påverka även Öresundsregionen. Prognoserna säger att godstrafik på järnväg över sundet kommer att öka med 80-100 %. Det är ingen liten ökning. Sverige behöver en ny förbindelse över Öresund för att klara detta.

Visst, säger den som vet... Vi har ju en HH-förbindelse på gång så det fixar sig. Bara alla i hela Skåne ställer sig bakom en sådan så blir det bra.

Inget kan vara mer fel. HH-förbindelsen kommer inte att kunna ta godstrafik på tåg. Detta beroende på hur Öresunds botten ser ut just mellan Helsingborg och Helsingör. Sverige och en hel massa kloka människor, driver alltså nu en fråga som kan bli en historisk felsatsning. Märk att jag skriver KAN. Det förhåller sig nämligen så att det finns andra alternativ som Sveriges Trafikverk struntat i att utreda. Nämligen Europaspåret.

Varför Europaspåret är intressant kan ni se här nedan:

https://www.europasparet.se/wp-content/uploads/2020/10/Europasp%C3%A5ret-v4.mp4

All information om Europaspåret hittar ni här:

Europaspåret (europasparet.se)


Ett förverkligande av Europaspåret får givetvis en enorm påverkan på Svalövs kommun. En påverkan som en HH-förbindelse aldrig skulle få. Med ett Europaspår kunde man plötsligt kunna resa från Teckomatorp till Köpenhamn på 20 minuter och från Svalöv till Köpenhamn på 25 minuter. Ni kan ju själv föreställa er vilken påverkan detta hade fått på Svalövs kommun. En enorm arbetsmarknad runt knuten och fastighetspriser som ökar därefter. Ett större lyft än när tåget kom till kommunen första gången för många år sedan.

Svalövsliberalerna drev frågan om Europaspåret i förra valrörelsen. Många tittade på oss med skepsis. Men detta är en mycket intressant möjlighet och mycket konkurrenskraftig som alternativ till HH-förbindelse och Metro Malmö-Köpenhamn, som endast kan frakta människor.

Svalövsliberalerna har skrivit i HD om detta. Det kan du läsa här:

Min mening: ”Europaspåret är bäst för Svalöv” - HD

Texten lyder:


Liberalerna i Svalöv vill se en bil- och järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn.

För drygt 20 år sedan stod bron över sundet klar, få trodde då att maxkapacitet skulle uppnås nu. När Danmark och Tyskland 2029 binds samman via Fehmarn Belt, kommer Europa nära på riktigt. Att resa till Centraleuropa med tåg kan då bli en snabb realitet och allt mer gods kan transporteras miljövänligt om det samtidigt byggs en ny Öresundsförbindelse.
Det är därför glädjande att den fråga Liberalerna väckte inför valet 2018 nu engagerar och väcker debatt. Att öka transportkapaciteten ”över” sundet kan göras på många sätt, en Metro mellan Malmö/Köpenhamn, en ny HH-förbindelse och så den intressantaste, en bil/järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, det s.k. Europaspåret som tyvärr inte utretts ordentligt av Trafikverket ännu…
Förbindelsen skulle möjliggöra stora mängder gods och persontransporter under sundet på ett sätt som inget av de andra två alternativen gör, hävdar vi. Alla har vi en agenda, politikerna i Helsingborg slåss för sin lösning och Malmö för sin. Europaspåret skulle utan tvekan vara det mest fördelaktiga för vår bygd och ge oss Köpenhamnsregionen som en möjlig arbetsregion.
Därför kämpar vi, Liberalerna i Svalöv, naturligtvis för den förbindelsen och hävdar bestämt att det bör utredas precis som de andra två. Vi menar dessutom att ge Öresund en tredje förbindelse, Helsingborg har ju som bekant redan en, inte bara är mest gynnsamt för oss i Svalöv utan för hela Sverige. Därför välkomnar vi att styret i Svalöv nu gör gemensam sak med Liberalerna.
För Liberalerna i Svalöv
Jonas Lindholm
Elisabeth Andersson
Torbjörn Ekelund
Sara B Selberg
Håkan Sträng

    Pernilla Ekelund 


Men, den där rangerbangården då? Det har ju stått i tidningen att den skall byggas i Teckomatorp? Är det rimligt att lägga en så stor anläggning i en tätort?

Svaret är naturligtvis NEJ. Det är inte rimligt. Ingen har heller föreslagit att det skall placeras en sådan i Teckomatorp. Det är ren desinformation från krafter som vill stoppa utvecklingen i Svalövs kommun. De politiska partier i Kommunen som hellre vill att Helsingborg skall få all nytta av en stor infrastruktursatsning och inte Svalöv, vill naturligtvis skrämma upp så många människor som möjligt. Tyvärr har jag sett detta ske på Facebook och det är ett utomordentligt ansvarslöst beteende. Sanningen om rangerbangården är följande:

Svalövs kommun kommer i sin kommande Översiktsplan att öppna för en diskussion om en rangerbangård i "Marieholms banans längdaxel". Teckomatorp, eller någon annan ort för den delen, är inte utpekade. Det är nämligen staten som beslutar detta. Inte Svalövs kommun. Fakta är att om godstrafiken med tåg ökar med 80-100% så räcker inte resurserna till i Skåne. Fakta är också att med en rangerbangård i vårt områden så skulle ett Europaspår kunna försörjas med utrymme för godstrafiken och med järnvägsspår mellan Teckomatorp och Landskrona skulle man knyta ihop Europas godsstråk på järnväg, som går via Teckomatorp, med ett Europaspår i Landskrona, direkt ner på kontinenten. Snacka om framtidsvisioner.

Vad betyder då i "Marieholms banans längdaxel"? Det kan bäst beskrivas med en bild som ser ut så här:


Ju närmare en tätort man förlägger en rangerbangård, dess större problem med buller och störningar får Trafikverket. Att de skulle ta sig besväret med detta genom att lägga rangerbangården i någon av våra tätorter är i princip bara trams. Ingen skulle ta på sig de enorma kostnader ett sådant beslut hade medfört.


Så sammanfattningsvis så är en lösning med Europaspåret och en rangerbangård i vårt område bra för följande:

Det är bra för klimatet.

Europaspåret medger godstrafik på järnväg som är klimatsmart.


Det är bra för Sverige.

Den Svenska nationalekonomin vilar på vår export. Logistiska lösningar som förenklar exporten är bra för Sverige och Sveriges välfärd.


Det är bra för Skåne.

Europaspåret ger betydligt fler Skåningar tillgång till Nordens största stad och Nordens största arbetsmarknad på kortare tid än HH-förbindelsen.


Det är bra för Svalöv

Effekterna för Svalövs kommun av en HH-förbindelse är i det närmaste försumbara. Effekterna av en lösning med Europaspåret är omvälvande och ger en enorm utveckling för vår kommun och våra medborgare.


Europaspåret vinner på lång sikt i alla jämförelser.


Tobbe i Teckomatorp