fredag 2 april 2021

Om rangerbangård som INTE ska byggas I Teckomatorp och Europaspåret. Båda viktiga satsningar för Svalövs kommun.

Svalövs kommun har en strategisk geografisk placering i ytterkanten av Öresundsregionen. Öresundsregionen växer och snart är Svalövs kommun i sin helhet, en tydlig del av regionen. Detta är fakta som man varken kan förneka eller bekämpa. Det är bättre att bejaka utveckling och göra det absolut bästa av utvecklingen. Oavsett vad några partier i kommunen, som helst vill att tiden stannar, arbetar för så kommer de aldrig att lyckas vrida tillbaka klockan. Vi finns där vi finns i ett av norra Europas mest expansiva regioner.

När förbindelsen över (eller under) Fehmarn Bält mellan Lolland i Danmark och Fehmarn i Tyskland står klar någon gång runt 2028-2029 så kommer denna förbindelse att kraftigt påverka även Öresundsregionen. Prognoserna säger att godstrafik på järnväg över sundet kommer att öka med 80-100 %. Det är ingen liten ökning. Sverige behöver en ny förbindelse över Öresund för att klara detta.

Visst, säger den som vet... Vi har ju en HH-förbindelse på gång så det fixar sig. Bara alla i hela Skåne ställer sig bakom en sådan så blir det bra.

Inget kan vara mer fel. HH-förbindelsen kommer inte att kunna ta godstrafik på tåg. Detta beroende på hur Öresunds botten ser ut just mellan Helsingborg och Helsingör. Sverige och en hel massa kloka människor, driver alltså nu en fråga som kan bli en historisk felsatsning. Märk att jag skriver KAN. Det förhåller sig nämligen så att det finns andra alternativ som Sveriges Trafikverk struntat i att utreda. Nämligen Europaspåret.

Varför Europaspåret är intressant kan ni se här nedan:

https://www.europasparet.se/wp-content/uploads/2020/10/Europasp%C3%A5ret-v4.mp4

All information om Europaspåret hittar ni här:

Europaspåret (europasparet.se)


Ett förverkligande av Europaspåret får givetvis en enorm påverkan på Svalövs kommun. En påverkan som en HH-förbindelse aldrig skulle få. Med ett Europaspår kunde man plötsligt kunna resa från Teckomatorp till Köpenhamn på 20 minuter och från Svalöv till Köpenhamn på 25 minuter. Ni kan ju själv föreställa er vilken påverkan detta hade fått på Svalövs kommun. En enorm arbetsmarknad runt knuten och fastighetspriser som ökar därefter. Ett större lyft än när tåget kom till kommunen första gången för många år sedan.

Svalövsliberalerna drev frågan om Europaspåret i förra valrörelsen. Många tittade på oss med skepsis. Men detta är en mycket intressant möjlighet och mycket konkurrenskraftig som alternativ till HH-förbindelse och Metro Malmö-Köpenhamn, som endast kan frakta människor.

Svalövsliberalerna har skrivit i HD om detta. Det kan du läsa här:

Min mening: ”Europaspåret är bäst för Svalöv” - HD

Texten lyder:


Liberalerna i Svalöv vill se en bil- och järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn.

För drygt 20 år sedan stod bron över sundet klar, få trodde då att maxkapacitet skulle uppnås nu. När Danmark och Tyskland 2029 binds samman via Fehmarn Belt, kommer Europa nära på riktigt. Att resa till Centraleuropa med tåg kan då bli en snabb realitet och allt mer gods kan transporteras miljövänligt om det samtidigt byggs en ny Öresundsförbindelse.
Det är därför glädjande att den fråga Liberalerna väckte inför valet 2018 nu engagerar och väcker debatt. Att öka transportkapaciteten ”över” sundet kan göras på många sätt, en Metro mellan Malmö/Köpenhamn, en ny HH-förbindelse och så den intressantaste, en bil/järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, det s.k. Europaspåret som tyvärr inte utretts ordentligt av Trafikverket ännu…
Förbindelsen skulle möjliggöra stora mängder gods och persontransporter under sundet på ett sätt som inget av de andra två alternativen gör, hävdar vi. Alla har vi en agenda, politikerna i Helsingborg slåss för sin lösning och Malmö för sin. Europaspåret skulle utan tvekan vara det mest fördelaktiga för vår bygd och ge oss Köpenhamnsregionen som en möjlig arbetsregion.
Därför kämpar vi, Liberalerna i Svalöv, naturligtvis för den förbindelsen och hävdar bestämt att det bör utredas precis som de andra två. Vi menar dessutom att ge Öresund en tredje förbindelse, Helsingborg har ju som bekant redan en, inte bara är mest gynnsamt för oss i Svalöv utan för hela Sverige. Därför välkomnar vi att styret i Svalöv nu gör gemensam sak med Liberalerna.
För Liberalerna i Svalöv
Jonas Lindholm
Elisabeth Andersson
Torbjörn Ekelund
Sara B Selberg
Håkan Sträng

    Pernilla Ekelund 


Men, den där rangerbangården då? Det har ju stått i tidningen att den skall byggas i Teckomatorp? Är det rimligt att lägga en så stor anläggning i en tätort?

Svaret är naturligtvis NEJ. Det är inte rimligt. Ingen har heller föreslagit att det skall placeras en sådan i Teckomatorp. Det är ren desinformation från krafter som vill stoppa utvecklingen i Svalövs kommun. De politiska partier i Kommunen som hellre vill att Helsingborg skall få all nytta av en stor infrastruktursatsning och inte Svalöv, vill naturligtvis skrämma upp så många människor som möjligt. Tyvärr har jag sett detta ske på Facebook och det är ett utomordentligt ansvarslöst beteende. Sanningen om rangerbangården är följande:

Svalövs kommun kommer i sin kommande Översiktsplan att öppna för en diskussion om en rangerbangård i "Marieholms banans längdaxel". Teckomatorp, eller någon annan ort för den delen, är inte utpekade. Det är nämligen staten som beslutar detta. Inte Svalövs kommun. Fakta är att om godstrafiken med tåg ökar med 80-100% så räcker inte resurserna till i Skåne. Fakta är också att med en rangerbangård i vårt områden så skulle ett Europaspår kunna försörjas med utrymme för godstrafiken och med järnvägsspår mellan Teckomatorp och Landskrona skulle man knyta ihop Europas godsstråk på järnväg, som går via Teckomatorp, med ett Europaspår i Landskrona, direkt ner på kontinenten. Snacka om framtidsvisioner.

Vad betyder då i "Marieholms banans längdaxel"? Det kan bäst beskrivas med en bild som ser ut så här:


Ju närmare en tätort man förlägger en rangerbangård, dess större problem med buller och störningar får Trafikverket. Att de skulle ta sig besväret med detta genom att lägga rangerbangården i någon av våra tätorter är i princip bara trams. Ingen skulle ta på sig de enorma kostnader ett sådant beslut hade medfört.


Så sammanfattningsvis så är en lösning med Europaspåret och en rangerbangård i vårt område bra för följande:

Det är bra för klimatet.

Europaspåret medger godstrafik på järnväg som är klimatsmart.


Det är bra för Sverige.

Den Svenska nationalekonomin vilar på vår export. Logistiska lösningar som förenklar exporten är bra för Sverige och Sveriges välfärd.


Det är bra för Skåne.

Europaspåret ger betydligt fler Skåningar tillgång till Nordens största stad och Nordens största arbetsmarknad på kortare tid än HH-förbindelsen.


Det är bra för Svalöv

Effekterna för Svalövs kommun av en HH-förbindelse är i det närmaste försumbara. Effekterna av en lösning med Europaspåret är omvälvande och ger en enorm utveckling för vår kommun och våra medborgare.


Europaspåret vinner på lång sikt i alla jämförelser.


Tobbe i Teckomatorp
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar