tisdag 13 april 2021

VAFALLS? Ska skolelever ha betalt för att gå i skolan?

 Svaret på frågan är JA. I alla fall om vi har möjlighet just den här sommaren. Pandemin som hållit oss i sitt järngrepp i drygt ett år har fått omfattande konsekvenser. Folk har blivit mycket sjuka. Tyvärr har också många avlidit i denna farsot. Det är vår tids största prövning.

Ovanliga tider kräver ovanliga lösningar. Pandemin riskerar också att få mycket långsiktiga negativa effekter. De främsta är troligen effekterna på våra ungdomar som nu är i full färd med att lägga grunden till resten av sitt liv. Svårigheterna de fått möta i sin skolgång kan få effekter under hela deras resterande liv om vi inte gör allt vi kan för att kompensera detta. Det är inget som jan vänta. Det måste göras NU. Redan om något år kan det vara försent för många.

Vi måste göra allt vi kan för att så många av våra ungdomar blir godkända i skolan och får behörighet till gymnasiet. Det räcker inte heller med att bara se till att alla når över den nedersta gränsen. Även de elever som på grund av brister i kunskap, inte kommer in på de gymnasieprogram de har som dröm, eller så småningom misslyckas på gymnasiet, för att kunskapsnivån är för låg, måste få en extra skjuts i sitt kunskapsbyggande.

Därför föreslår Liberalerna i Svalövs kommun, en extra insats med sommarskola för just dessa elever. På kommunstyrelsemötet i går (2021-04-13) lämnade vi därför in ett initiativärende som innebär att kommunen snabbutreder möjligheten att anordna en sommarskola där eleverna också får ersättning för den praktiklön de hade fått om de i stället genomfört sommarpraktik.

Men varför i hela fridens namn skall elever få betalt för att gå skola?

Det finns ett tungt skäl. Ungdomar är ungdomar. Vuxenlivet med möjlighet till inkomster hägrar. Det finns en uppenbar risk att om de får välja mellan en "vanlig sommarskola" och en sommarpraktik med en liten lön, så väljer man det sistnämnda. Det är inte märkligt med ett sådant val. Om vi vuxna kan se till att ungdomarna förkovrar sig, kan fortsätta sin utbildning och därefter få slagkraft på arbetsmarknaden, så är det för hela samhället en bättre affär, än om många avslutar sin utbildning, får svårt att få jobb och tvingas bli bidragsberoende under långa perioder av sitt liv. Vi måste tänka långsiktigt med samhällsekonomin och vi måste tänka långsiktigt när det gäller dessa ungdomars möjlighet till ett bra liv.

Vår initiativärende mottogs positivt. I vart fall av en majoritet av kommunens politiska partier. Det är vi glada för. Nu får vi se om alla politiska partier är beredda att stödja våra ungdomar på detta ovanliga sätt. Vårt initiativärende var utformat enligt följande:


Initiativärende till Kommunstyrelsen i Svalövs kommun 

2021-04-12

Snabbutred om kommunen kan ge extra stöd till avgångselever i grundskolan

Svalöv 2021-04-12

Bakgrund
För ett drygt år sedan slog pandemin till med kraft i hela Sverige. Effekterna är nu kända. Allt ifrån avlidna, till långtidssjuka är direkta och påtagliga effekter av detta hemska virus. Men pandemin riskerar också att ge långsiktiga negativa effekter. Inte minst för de skolelever som just nu är i full färd med att lägga grunden för hela sitt liv, genom ett idogt arbete med att bli godkända med sin grundskola. Vi vet hur viktigt det är att våra unga kan fortsätta sin utbildning på gymnasienivå. För de elever som i sommar lämnar grundskolan, har detta skolår inte varit som alla andra. Det har präglats av en skolgång som påverkats av pandemin. Vi har fortfarande chans att reparera en del av effekterna genom att göra allt vi kan för att se till att så många som möjligt, ändå kan ta nästa viktiga steg i sitt liv. En utbildning på gymnasienivå.

Vår grannkommun Landskrona provar en ny metod

Landskrona stad har tagit fram ett koncept för att erbjuda extra undervisningstid under sommaren. Eftersom många planerat för att sommarjobba erbjuds den som deltar i

sommarundervisningen förlorad sommarjobbsinkomst, samma ekonomiska ersättning som om man deltar i kommunens feriepraktik. Syftet med detta ovanliga grepp är att ge ungdomarna en chans att göra denna komplettering utan att för den sakens skull bli helt utan den inkomst som en feriepraktik skulle kunna ge.

Svalöv bör i vart fall skyndsamt undersöka om vi kan göra något liknande
Ovanliga tider kräver ovanliga metoder och snabbt agerande. Av denna anledning anser vi Liberaler att Svalövs kommun bör vända på varje sten för att undersöka vad vi kan göra för denna ”pandemigeneration”. Vi förstår att det kan finnas många utmaningar att lösa för att förverkliga detta, men vi måste i vart fall försöka. Självklart påverkar detta ekonomin. Det är också en fråga om vi kan mobilisera de lärarresurser som krävs. Om detta vet vi i princip inget. Men vi bör snabbt försöka ta reda på om detta är möjligt och i så fall i vilken omfattning.

Därför föreslår Liberalerna att

       Svalövs kommuns förvaltning snabbutreder om det finns möjligheter i vår kommun att anordna en möjlighet för våra 9:or att komplettera utbildning inför sin gymnasieutbildning på ett liknande sätt som Landskrona nu gör.

       Beslut i ärendet fattas så snart som möjligt och på lämpligaste sätt.

 

 

Torbjörn Ekelund                                                                                                                           

Liberalerna i Svalövs kommun//Tobbe i TeckomatorpInga kommentarer:

Skicka en kommentar